Disclaimer

Door gebruik te maken van de website www.livetheconnection.com geeft u aan het privacybeleid en de copyright te accepteren.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Live The Connection zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Live The Connection garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen, maar zal er alles aan doen om de website foutloos en ononderbroken te laten functioneren, vrij van virussen. Live The Connection wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Live The Connection heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Live The Connection biedt mensen een methode aan om op een zelfstandige, gezonde, effectieve, snelle en gemakkelijke manier te ontstressen. Deze website en de informatie die hier wordt geboden, is bedoeld om de bezoeker inzicht te geven in de onderliggende mechanismen van stress en als tool om deze stress aan te pakken.

Live The Connection claimt op geen enkele manier een medische oplossing te bieden. Er is geenszins sprake van het stellen van een diagnose of van een alternatief voor het consulteren van een arts of therapeut. Live The Connection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou voortvloeien uit beslissingen gebaseerd op informatie op deze website.

Hoewel de uiterste zorg werd besteed aan het nazicht van de correctheid van de teksten opgenomen op deze website, kunnen er altijd onjuistheden voorkomen. Mocht u een onjuistheid vaststellen, dan vragen wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te brengen via team@livetheconnection.com.

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Live The Connection.

Live The Connection is een product van The LOVE Method is een comm.v., ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0834195347.

Copyrightbepalingen
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij The LOVE Method©TM of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan The LOVE Method. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The LOVE Method. Hierover kunt u contact opnemen via team@livetheconnection.com. U mag informatie op deze website enkel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wat voor type stresskip ben jij?